مشاور مالیاتی

مشاوران مالیاتی سندیت، آماده ارائه راه حل های مالی منطبق بر اخرین بخشنامه های صادره

اگر تا به امروز کسب‌وکاری را راه‌اندازی و یا اداره کرده باشید، حتماً با مسئله مالیات آشنایی دارید و اگر برای پرداخت مالیات دچار مشکل شده باشید، حتماً با واژه‌هایی مانند مشاوره مالیاتی، وکیل مالیاتی، مشاوره دارایی و …  آشنا شده اید.

استفاده از مشاوره مالیاتی و بهره‌گیری از یک وکیل مالیاتی راهی است که می‌تواند کسب‌وکار شمارا از پرداخت مالیات بیهوده نجات دهد. با استفاده از مشاوره مالیاتی دیگر ترسی از روبرو شدن با مأمورین ممیز اداره مالیات و یا حضور در اداره مالیات نخواهید داشت.

با بهره‌مندی از مشاوره مالیاتی خوب، اسناد، قراردادها و صورت‌های مالی کسب‌وکار شما به بهترین شکل ممکن بسته می شود. همچنین از معافیت‌های مالیاتی و یا تخفیف‌هایی که دولت به‌واسطه شرایط مختلف وضع کرده است آگاه می شوید.

مطالبی که ذکر شد، مربوط به پیش از پرکردن فرم اظهارنامه مالیاتی است. در برخی از موارد، اظهارنامه مالیاتی صاحبان کسب‌وکار در اداره مالیات رد شده و ممیز اداره مالیات، مبلغی بیش از اظهارنامه را برای یک شرکت منظور می‌کند که در این شرایط نماینده شرکت باید به رأی اداره مالیات شکایت کند تا از پرداخت مالیات مضاعف جلوگیری کند.

بهره گیری از تخصص مشاوران مالی سندیت، می تواند استرس های ناشی از پرداخت مالیات های مضاعف را برطرف کرده و کمک بسزایی در بهره وری مجموعه شما داشته باشد.